Chefs- och ledarstöd

Karins drivkraft är att genom stöd och bollplank bidra till att synliggöra förutsättningar för väl fungerande organisationer med trygga, uthålliga och kompetenta chefer som leder fungerande arbetsgrupper med arbetsglädje och goda resultat. Med 26 års erfarenhet från högre chefsbefattningar inom sex kommuner med varierande storlek och karaktär ger hon chefs- och ledarstöd, såväl individuellt som till ledningsgrupper inom främst offentlig sektor för att bidra till verksamhetsutveckling.

Karin har mycket god vana att hantera komplexa frågor i politiskt styrda organisationer med den rollfördelningsproblematik som finns genom dubbla ledningsfunktioner, bestående av politiker och tjänstepersoner.

Karin erbjuder

  • Stöd till chefer; mentor, coach och handledare samt DISC-profil.
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Ledarutbildningar.
  • Processtöd inför organisationsförändringar.
  • Arrangemang och event.
  • Kulturuppdrag
  • Uppdrag inom idrott och fritid.
  • Framtagande av vision och mål.

Samarbetspartners:

Don`t copy text!